Eenzaamheid

10-11-2018

Wat is het soms zwaar, alleen naar de kerk gaan elke week. Niet kunnen praten over de liefde die je overspoelt van Jezus. Niet op volle volume gospel muziek te laten spelen. 

Ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk ging zijn. Maar het feit dat het zo moeilijk is, geeft me hoop dat er iets heel groots achter schuilt. Als ik dit volhoud dan weet ik dat ik beloond en gezegend zal worden. Hoe moeilijk en zwaar het sommige dagen ook is, ik kies ervoor om te blijven vechten. 

Hoe zwaarder mijn strijd hoe groter mijn beloning. God zal mij zegenen. Want Hij houd van mij. Ik heb zo een grote hoop in mijn hart dat mijn man op een dag tot Jezus zal komen. Dat hij Hem zal zien voor wie Hij is. De Zoon van God. Gezonden om ons te bevrijden van onze zonden. Gekomen om ons erfgenaam te maken van zijn Koninkrijk. 

Er is een plaats in ons hart, speciaal ontworpen om door God gevuld te worden. Dat plaatsje is bij iedereen leeg wie Jezus niet kent. Alleen Hij kan deze plaats invullen. Het doet mij soms zo een pijn om te denken dat mijn man geen hoop heeft voor zijn toekomst. Ik weet dagmijn geloof in Jezus mij het eeuwige leven geeft. Dat ik erfgename mag zijn. Maar mijn man heeft geen hoop. De plek speciaal gemaakt voor Jezus in ons hart is bij hem leeg. 

Maar mijn God is mij steeds trouw. Op een dag is het zo ver. Op een dag zal ik getuigen dat mijn gebeden verhoord zijn. Dat God mij zag in mijn lijden. Dat Hij mij ter hulp kwam. Het is soms heel zwaar voor mij om mijn woorden in te slikken. Soms kan het allemaal zo pijn doen. Onnodige woorden die niet van mijn man komen, want mijn man is niet mijn vijand. De strijd is koelbloedig, soms denk ik dat ik het niet zal halen, dat ik meer pijn niet meer kan verdragen. Maar dan komt de Trooster mij moed inpraten. Nog een beetje meer. Nog een stapje verder, je bent niet alleen. 

2 korinthiƫrs 6:4 << Bij alles wat wij doen, willen wij laten blijken dat wij echte dienaren van God zijn. Wij verdragen geduldig allerlei pijn en moeite ter wille van de Here.>>

Ik wil soms met mijn man beginnen praten over de liefde van Jezus, want ik weet dat hij een grote wonde heeft in zijn hart en ik weet wie het kan herstellen. Ik weet wie hem kan troosten, toch moet ik toekijken hoe hij eenzaam en verloren rondloopt. Het evangelie delen met je gezin is het mooiste wat er is. Maar mijn zegen komt. Want God houd van mij en ook van Hem.

1 korinthiĆ«rs 7:14 << Want de ongelovige man is voor God apart gezet, omdat zijn vrouw een gelovige is. en de ongelovige vrouw is voor God afgezonderd, omdat haar man een gelovige is. Anders zou u ook geen contact met uw kinderen mogen hebben. Maar nu zijn zij door God afgezonderd. 

Jezus gaf zijn leven vrijwillig voor ons, terwijl Hij wist dat wij Hem misschien niet zouden volgen. Zijn eigen volk heeft Hem verraden en vervolgt, maar toch gaf Hij zijn leven ook voor hun. Hij stierf voor heel de mensheid, toch lopen er zoveel verloren. 

Laten we elk volk, elke natie en elke religie opnemen in ons gebed, dat God over heel de wereld ook deze mensen mag aanraken. Dat al deze zielen niet verloren gaan maar eeuwig leven vinden bij Hem. 

Gods zegen 

X