De David in jezelf..

10-11-2018

Mozes dacht niet van zichzelf dat hij de farao kon overhalen om zijn mensen te laten gaan. Alhoewel God zelf tot hem sprak, nog geloofde hij niet dat hij het zou kunnen. Wat kunnen wij mensen soms weinig vertrouwen hebben.. 

Toen ze bevrijd werden uit Egypte heeft hun wantrouwigheid en koppigheid ervoor gezorgd dat ze 40 jaar rondwaalden. Mozes zelf heeft het beloofde land nooit gezien. Na alle wonderen die God laten zien had door middel van Mozes zijn staf, hadden ze nog geen vertrouwen in God. Dit is toch erg? Hoe kan je nu twijfelen aan God als je al zoveel tekens hebt gezien. Waarom zou je dan nog twijfelen aan zijn goedheid.

Soms zijn wij niet beter dan de joden in de woestijn. We voelen zijn liefde, we zien Hem werken in ons leven en toch hebben we soms geen kracht of moed om door te gaan. 

Al de leugens die ons worden opgezadeld geloven we zomaar, we vergeten te vaak wie's kind wij zijn! God zal ons nooit op een punt brengen en ons dan laten staan. God doet niet aan 50% Hij levert geen half werk. Alles is 100% bij Hem die ons zo liefheeft. 

Maar de leugens die wij over onszelf geloven nemen ons vertrouwen weg in God en in onszelf. Soms gebeuren er dingen die God toelaat omdat Hij weet dat het je sterker zal maken. Jou meer vertrouwen zal geven. Wij geloven vaak niet dat Hij ons uit de woestijn van ons leven kan halen, waar het droog en leeg is. We zien zoveel wonderbare dingen rondom ons en toch blijft ons geloof zo klein. 

Hij heeft misschien grootse plannen met ons. Maar als wij blijven weigeren om onszelf te zien voor wie we echt zijn, dan kunnen we niet productief zijn. Daarom geloof ik dat we soms wakker geschud moeten worden. Dat er soms dingen gebeuren in ons leven dat het doel hebben om ons te  herinneren dat wij allemaal David zijn. Wij hebben alles wat we moeten hebben. Een helm, een borstplaat, een riem, een zwaard, een schild en schoenen. Eender welke reus er tegenover ons staat, wij zijn David. Met ons geloof en vertrouwen halen we eender welke reus neer. 

Maar je moet geloven dat God het kan. Hij kan alles . Hij maakt wegen waar er geen zijn. 

Zijn plan faalt nooit. Als Hij jou niet kan gebruiken, als jij jezelf niet laat gebruiken, dan zal Hij iemand anders vinden. Maar ik wil dat Hij mij gebruikt. Dat ik productief mag zijn voor Hem en vrucht mag dragen. 

Ik wil dat Hij de David in mezelf naar boven laat komen. Dat ik mag beseffen in hart en ziel dat ik Zijn dochter ben en dat ik voor geen enkele reus te vrezen heb. Dat de leugens komen omdat wij door ons gebed en geloof de hemelen beweging brengen. Wonderen geschieden dankzij gebed en geloof! 

Matth. 17:20 << Omdat jullie zo weinig geloof hebben antwoordde Jezus. Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen, ga weg en dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je!>>

Hebben jullie soms ook moeite om de David in jezelf te vinden? 

Laatste berichten in onze blog

Ontdek het laatste nieuws
 

Eenzaamheid

10-11-2018

Wat is het soms zwaar, alleen naar de kerk gaan elke week. Niet kunnen praten over de liefde die je overspoelt van Jezus. Niet op volle volume gospel muziek te laten spelen.

Mozes dacht niet van zichzelf dat hij de farao kon overhalen om zijn mensen te laten gaan. Alhoewel God zelf tot hem sprak, nog geloofde hij niet dat hij het zou kunnen. Wat kunnen wij mensen soms weinig vertrouwen hebben..

Hij vormt ons tot wie wij horen te zijn, door onze moeilijkheden leren wij vertrouwen op Hem. We zoeken Zijn Stem wanneer het moeilijk word. Vaak wanneer er geen problemen zijn in ons leven, hebben we geen verlangen om Zijn stem te horen.